Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO Marcina Wiącka z prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierzem Chróścikiem

Data:

RPO Marcin Wiącek spotkał się 10 listopada 2021 r. z prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierzem Chróścikiem.

Rozmowy dotyczyły współpracy między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Krajową Radą Radców Prawnych.

W szczególności chodziło o  pomysły na wykonanie wyroków ETPCz i TSUE w sprawie sądów. Poruszono  również temat dramatycznej sytuacji migrantów przebywających przy granicy polsko-białoruskiej i możliwości udzielania im pomocy prawnej. Omówiono też bieżące sprawy, w których Rzecznik występował do Rady.

Obie strony zadeklarowały dalsze działania i bliską współpracę w omawianych sprawach. 

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa