Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Hanna Machińska spotkała się z kanadyjską Podsekretarz Stanu ds. Europy

Data:

19 maja 2022 r. zastępczyni RPO Hanna Machińska spotkała się z kanadyjską podsekretarz stanu ds. Europy Sandrą McCardell.

Sandra McCardell poprosiła Hannę Machińską o przedstawienie węzłowych problemów związanych z przestrzeganiem praw człowieka w Polsce.

Zastępczyni RPO przybliżyła swojej rozmówczyni m.in. problemy osób LGBT w Polsce i stan przestrzegania zasady praworządności wobec trwającej reformy sądownictwa.

Istotnym punktem spotkania była rozmowa o położeniu uchodźców w Polsce zarówno w kontekście osób uciekających przed wojną w Ukrainie, jak i próbujących dostać się do Polski z terytorium Białorusi. Hanna Machińska wskazała na wyzwania związane z potrzebą zapewnienia uchodźcom z Ukrainy dostępu do edukacji, rynku pracy i służby zdrowia. Podzieliła się również wnioskami z niedawnej wizyty na pograniczu polsko-białoruskim, przedstawiając swoje stanowisko co do potrzeby poszanowania praw cudzoziemców znajdujących się w tym regionie.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński