Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie w Biurze RPO poświęcone opiece środowiskowej

Data:

14 listopada 2023 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie poświęcone opiece środowiskowej w Polsce i było ono kontynuacją tematu, który był przedmiotem dyskusji na ostatnim posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W spotkaniu udział wzięli zastępca RPO Valeri Vachev, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Piotr Mierzejewski i naczelnik wydziału Joanna Koczorowska. Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego reprezentowały kierownik biura dr n. med. Anna Depukat oraz rzecznik prasowa biura Katarzyna Szczerbowska.

W czasie spotkania zaproszeni goście przedstawili cele i założenia programu pilotażowego oraz najistotniejsze problemy, z jakim przyszło się mierzyć  w czasie testowania środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Podkreślano potrzebę współpracy pomiędzy opieką środowiskową realizowaną w obszarze ochrony zdrowia psychicznego osób dorosłych oraz psychiatrią dla dzieci i młodzieży. Przedmiotem dyskusji była również kwestia finansowania i rozliczania świadczeń przez płatnika oraz potrzeby ponadresortowej współpracy.

Spotkanie zakończyło się wspólnym wnioskiem o konieczności dalszej współpracy na rzecz poprawy dostępu do środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, opartego na centrach zdrowia psychicznego. Model ten jest bowiem uznany we współczesnym świecie za najlepsze rozwiązanie zapewniające pacjentom optymalne warunki do zdrowienia i powrotu do życia w społeczeństwie przy jednoczesnym minimalizowaniu skutków stygmatyzacji wynikających z kryzysu psychicznego.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski