Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z osobami z niepełnosprawnościami w Biurze RPO w związku z Dniem Walki z Depresją

Data:
Tagi: kalendarium

23 lutego 2023 r. zastępca RPO Valeri Vachev rozmawiał w Biurze RPO z przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami na temat dostępu do ochrony zdrowia psychicznego. W spotkaniu wzięła udział pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska.

Spotkanie zostało zorganizowane z okazji obchodzonego 23 lutego Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Głównym jego tematem był problem zapewnienia właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii i psychoterapii dla osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego, w tym z depresją.

Problemy psychiatrii, jak m.in. brak odpowiednio wyszkolonego personelu medycznego, długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, w szczególnym stopniu wpływa na sytuację osób z różnymi niepełnosprawnościami, które mają utrudniony dostęp do dostosowanej do ich potrzeb opieki zdrowotnej. Potęguje to dodatkowo największy problem, z którym spotykają się osoby w kryzysie psychicznym, polegający na zwiększonym dystansie społecznym do takich osób.

Zwrócono uwagę na sytuację osób głuchych, posługujących się polskim językiem migowym, które szukają pomocy psychiatryczno-psychologicznej. Uczestnicy spotkania podkreślili, że w kontakcie z takimi pacjentami nie powinno stosować się tekstu pisanego i należy zapewnić im opiekę medyczną w języku, którym się posługują, czyli polskim języku migowym.

Na spotkaniu podkreślono, że każde wsparcie, bez względu na to, czy jest kierowane do osoby z niepełnosprawnością, czy o typowym rozwoju, powinno przede wszystkim uwzględniać jej realne potrzeby.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 i jest obchodzony 23 lutego. Depresja może dotknąć każdego człowieka bez względu na płeć, wiek czy status społeczny Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Jedna na pięć osób doświadcza w ciągu swojego życia przynajmniej jednego epizodu, w którym będą obecne objawy obniżonego nastroju, apatii, zaniku inicjatywy i energii życiowej czy braku lub utraty zdolności odczuwania przyjemności. Nierozpoznana i nieleczona depresja może doprowadzić do śmierci.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski