Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska spotkała się z przedstawicielami holenderskiej służby cywilnej

Data:

29 września 2022 r. zastępczyni RPO Hanna Machińska spotkała się z przedstawicielami holenderskiej służby cywilnej w ramach odbywanego przez nich programu rozwoju umiejętności przywódczych.

W ramach wymiany doświadczeń Hanna Machińska udzielała odpowiedzi na pytania gości. Przedstawiła im kompetencje i pozycję ustrojową Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazała zakres podejmowanych przez niego spraw oraz metody działania Rzecznika. Przedstawiła również zasady współpracy RPO z organizacjami pozarządowymi oraz jego stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia praw człowieka, takich jak przestrzeganie zasady praworządności w Polsce.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński