Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana z udziałem polskiego RPO

Data:
Tagi: kalendarium
  • Jednym z najważniejszych punktów z polskiej perspektywy była dyskusja dotycząca zagrożeń dla krajowych instytucji praw człowieka („Ombudsman under threat”). Powodem podjęcia dyskusji jest sytuacja polskiego Ombudsmana związana z brakiem wyboru następcy RPO, a także decyzja Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie K 20/20 dotyczącej pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu wyboru następcy.
  • 25 maja odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI – International Ombudsman Institute), w którym udział wzięli RPO dr hab. Adam Bodnar oraz ZRPO dr Hanna Machińska.
  • Zgromadzenie Ogólne i towarzysząca  Światowa Konferencja Ombudsmanów (w tym roku w dniach 26-27 maja) odbywają się co cztery lata. Tegorocznym gospodarzem jest Irlandia.

IOI już wcześniej okazywał wsparcie dla polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wskazując na konieczność zachowania międzynarodowych standardów gwarantujących niezależność i skuteczność instytucji (tzw. Zasady Weneckie). W kwietniu przewodniczący Regionu Europejskiego IOI skierował do członków organizacji wystąpienie, w którym zwrócił uwagę na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, wskazując jej sprzeczność z tzw. Zasadami Weneckimi i konkretne działania, które zostaną podjęte w najbliższym czasie. IOI wsparło też wspólne oświadczenie organizacji międzynarodowych wyrażające poparcie dla Rzecznika Praw Obywatelskich z maja 2021 roku.

Podczas tegorocznego Zgromadzenia podsumowano również pracę Instytutu w ostatnich latach, przeprowadzono wybory nowych władz, a także określono najważniejsze wyzwania dla instytucji stojących na straży praw człowieka w przyszłości.

Międzynarodowy Instytut Ombudsmana (IOI) jest największą światową organizacją zrzeszającą około 200 niezależnych instytucji rzeczników praw obywatelskich z ponad 100 krajów świata. IOI jest zorganizowany w sześć oddziałów regionalnych (Afryka, Azja, Australazja i Pacyfik, Europa, Karaiby i Ameryka Łacińska oraz Ameryka Północna).

W swoich wysiłkach na rzecz dobrego zarządzania i budowania potencjału IOI wspiera swoich członków poprzez: szkolenia, badania oraz stypendia regionalne. Instytucje Rzecznika Praw Obywatelskich są ważnym mechanizmem w usprawnianiu administracji publicznej. Czynią działania rządów bardziej otwartymi, a ich administrację bardziej odpowiedzialną i wrażliwą na potrzeby obywateli. Odgrywają też coraz ważniejszą rolę w ochronie i upowszechnianiu praw człowieka. Wypełniając swój różnorodny mandat, instytucje Rzecznika Praw Obywatelskich stanowią istotny i niezbędny element prawa każdej osoby do dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju demokracji.

Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.ioi2021.com/

Autor informacji: Dominika Ziętara
Data publikacji: 2021-05-25 17:26:15
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-25 17:27:11
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk