Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zgłaszanie propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych - zakończone

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zakończyła procedurę zbierania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych. Wpłynęło 56 tematów, obejmujących bardzo szeroki zakres przesłanek dyskryminacyjnych.


Wszystkim, którzy przesłali swoje propozycje tematów

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.


Aktualnie tematy są sprawdzane pod względem formalnym, a następnie zostaną przekazane grupie ekspertów do analizy i zaopiniowania. Po zebraniu informacji Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie decyzję o wyborze tematów do realizacji, która nastąpi w latach 2016-2017.
Informacja o wybranych tematach zostanie przekazana drogą elektroniczną do wnioskodawców, a także będzie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk