Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół Wstępnej Oceny Wniosków

 

Zespołem kieruje Wioletta Lewicka-Szostak

Do zakresu działania Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków należy:

  1. nadawanie biegu korespondencji wpływającej do Biura;
  2. wysyłka korespondencji wychodzącej oraz rejestracja korespondencji i jej wprowadzenie do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
  3. wstępna ocena i klasyfikacja wniosków kierowanych do Rzecznika;
  4. merytoryczne rozpoznanie spraw, które nie zostały zakwalifikowane do właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych Biura;
  5. udzielanie odpowiedzi w sprawach, których rozpoznanie wykracza poza ustawowe uprawnienia Rzecznika;
  6. przyjmowanie interesantów i udzielanie im niezbędnych informacji;
  7. obsługa infolinii;
  8. obsługa punktu przyjęć interesantów w Lublinie;
  9. merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

 

Dyrektor Wioletta Lewicka-Szostak

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich od 1 grudnia 1999 r., do 2007 r. w Zespole Prawa Karnego. Od 2007 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1998 r. ukończyła aplikację prokuratorską. Od 2006 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP