Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Zespołem kieruje Adam Krzywoń.

 

Do zakresu działania Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego należą zagadnienia:

  • ustrojowe (konstytucyjne) oraz ogólne zagadnienia podstawowych praw obywatelskich, w tym prawo do życia, ochrony godności, w tym kwestie bioetyczne, prawo do sądu, prawa wyborcze, prawo do edukacji, obywatelstwo, prawo do korzystania z dóbr kultury, prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, prawo do informacji, prawo do zrzeszania się, wolność zgromadzeń, wolność sumienia i wyznania, wolność słowa, dostęp do zawodów zaufania publicznego, dostęp do funduszy Unii Europejskiej, opieka obywateli poza granicami państwa;
  • związane z ochroną praw jednostek wynikającą z międzynarodowych zobowiązań Polski, w szczególności określonych w prawie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz Unii Europejskiej, w tym ochrony praw podstawowych wynikających z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Opis: Wprowadzono nowego Dyrektora Zespołu
Operator: Monika Okrasa
Data:
Opis: Zmiana osoby kierującej zespołem na Marcina Malecko
Operator: Monika Okrasa
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP