Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół Prawa Cywilnego

 

Zespołem kieruje Kamilla Dołowska

Do zakresu działania Zespołu Prawa Cywilnego należą zagadnienia:

  1. prawa cywilnego (w tym problematyka mieszkaniowa);
  2. prawa rodzinnego i opiekuńczego;
  3. prawa rolnego;
  4. prawa budowlanego, gospodarki przestrzennej i gospodarki gruntami;
  5. dotyczące przewlekłości postępowań sądowych oraz skarg na działalność adwokatów, notariuszy, radców prawnych i komorników w indywidualnych sprawach;
  6. orzecznictwa sądowego cywilnego i administracyjnego w sprawach, o których mowa w pkt 1- 5.

Zespół Prawa Cywilnego odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół Prawa Cywilnego zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

 

Dyrektor Kamilla Dołowska

W 1993r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1997r. ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski. W 2001r. ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski.

W latach 2002-2010 pełniła funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w BRPO, a od 2011r. jest Dyrektorem Zespołu Prawa Cywilnego; specjalizuje się w prawie mieszkaniowym.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP