Zespół Prawa Cywilnego

Data:

 

Zespołem kieruje Kamilla Dołowska

Do zakresu działania Zespołu Prawa Cywilnego należą zagadnienia:

  1. prawa cywilnego (w tym problematyka mieszkaniowa);
  2. prawa rodzinnego i opiekuńczego;
  3. prawa rolnego;
  4. prawa budowlanego, gospodarki przestrzennej i gospodarki gruntami;
  5. dotyczące przewlekłości postępowań sądowych oraz skarg na działalność adwokatów, notariuszy, radców prawnych i komorników w indywidualnych sprawach;
  6. orzecznictwa sądowego cywilnego i administracyjnego w sprawach, o których mowa w pkt 1- 5.

Zespół Prawa Cywilnego odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół Prawa Cywilnego zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)

 

Dyrektor Kamilla Dołowska

W 1993r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1997r. ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski. W 2001r. ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski.

W latach 2002-2010 pełniła funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w BRPO, a od 2011r. jest Dyrektorem Zespołu Prawa Cywilnego; specjalizuje się w prawie mieszkaniowym.

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2012-12-21 16:28:43
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2013-05-08 12:19:46
Operator: M@riuszM@slowiecki
Data: 2021-09-15 07:49:11
Operator: M@riuszM@slowiecki
Data: 2019-07-18 15:04:07
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk