Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej

Zespołem kieruje Monika Okrasa

Do zakresu działania Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej należy m.in.

  • prowadzenie strony internetowej RPO (w języku polskim i angielskim), przygotowanie komunikatów i relacji do serwisu, rozwój serwisu;
  • przygotowywanie publikacji i materiałów informacyjnych Biura; wydawanie broszur i materiałów informacyjnych dostosowanych do potrzeb odbiorcy, przygotowywanie materiałów audiowizualnych i kampanii medialnych;
  • nadzór nad komunikacją Biura w mediach społecznościowych
  • współpraca z redakcjami i przedstawicielami mediów, organizowanie spotkań, konferencji i briefingów dla dziennikarzy;
  • monitorowanie mediów pod kątem tematyki dotyczącej ochrony praw człowieka i obywatela;
  • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP