Zespół Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej

Zespołem kieruje Stanisław Ćwik

Do zakresu działania Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej należy m.in.

  • prowadzenie strony internetowej RPO (w języku polskim i angielskim), przygotowanie komunikatów i relacji do serwisu, rozwój serwisu;
  • przygotowywanie publikacji i materiałów informacyjnych Biura; wydawanie broszur i materiałów informacyjnych dostosowanych do potrzeb odbiorcy, przygotowywanie materiałów audiowizualnych i kampanii medialnych;
  • nadzór nad komunikacją Biura w mediach społecznościowych
  • współpraca z redakcjami i przedstawicielami mediów, organizowanie spotkań, konferencji i briefingów dla dziennikarzy;
  • monitorowanie mediów pod kątem tematyki dotyczącej ochrony praw człowieka i obywatela;
  • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Dyrektor Stanisław Ćwik

Absolwent socjologii i podyplomowych studiów w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz z 20-letnim stażem.

W latach 1999 – 2006 w Kancelarii Prezydenta RP, m.in. wicedyrektor Zespołu Informacji i Komunikacji Społecznej, dyrektor Zespołu ds. Wystąpień Prezydenta RP.

W Biurze RPO od listopada 2006 r.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2021-11-21 18:50:25
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-11-22 09:40:30
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP