Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zespół do spraw Prezydialnych i Zrównoważonego Rozwoju

Dyrektor Anna Grzelak

Zespół ds. Prezydialnych i Zrównoważonego Rozwoju
Do głównych zadań Zespołu ds. Prezydialnych i Zrównoważonego Rozwoju należą:

  • organizacja wydarzeń we współpracy z ekspertami Biura RPO, podczas których nasi partnerzy, ale też osoby zaangażowane wymieniają poglądy i myśli, aby rozwiązywać problemy społeczne. 
  • rozwijanie współpracy z partnerami zewnętrznymi, w szczególności z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi oraz ruchami społecznymi, aby wspólnie realizować projekty na rzecz poprawy sytuacji obywateli. 
  • wsparcie organizacyjne i protokolarne Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępców oraz Biura RPO w realizacji zadań. 
  • inicjowanie i koordynowanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, celem poprawy efektywności BRPO z uwzględnieniem interesu społecznego, wzajemnego poszanowania oraz zasad etycznych we wszystkich obszarach naszej działalności.
  • zarządzanie przepływem informacji i komunikacji wewnętrznej
  • realizacja projektów wymagających współpracy różnych jednostek Biura RPO. 
     
Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2021-11-21 17:42:28
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-11-24 11:29:03
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP