Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rośnie zaufanie do instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich (CBOS)

Data:

59% Polek i Polaków ma zaufanie do Rzecznika Praw Obywatelskich – wynika z najnowszych badań, dotyczących zaufania społecznego, zrealizowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). W porównaniu do danych sprzed dwóch lat zaufanie do RPO wzrosło o 8 punktów procentowych.

Przedmiotem cyklicznego badania CBOS (Komunikat z badań nr 40/2024) było szeroko pojęte zaufanie, którym Polki i Polacy darzą innych ludzi, ale też instytucje państwowe i organizacje życia publicznego. Jak piszą we wstępie autorzy raportu „zaufanie jest jedną z najważniejszych wartości utrzymujących spoistość grup społecznych, a w szerszym wymiarze – społeczeństw. CBOS od ponad dwudziestu lat monitoruje poziom zaufania społecznego – to, jaki stosunek do innych ludzi cechuje Polaków; czy jesteśmy wobec nich otwarci i pozytywnie nastawieni, czy też wręcz przeciwnie – zdystansowani i nieufni”.

Badając zaufanie do instytucji państwowych i organizacji życia publicznego ankietowanym przedstawiono listę czternastu instytucji i zapytano, jak bardzo każdej z nich ufają. W tym zestawieniu RPO znalazł się na szóstym miejscu. Zaufanie do RPO zadeklarowało 59 proc. ankietowanych z czego 12 proc. wskazało na zdecydowanie zaufanie, a 47 proc. zaznaczyło odpowiedź „raczej ma zaufanie”.

W ciągu ostatnich dwóch lat zaufanie do RPO wzrosło o 8 punktów, a nieufności spadła o 6 punktów proc.

Na czele instytucji, do których Polacy mają największe zaufanie znalazły się te związane są z bezpieczeństwem (wojsko – 84 proc., NATO – 81 proc., policja – 72 proc.). Blisko trzy czwarte respondentów zadeklarowało zaufanie do władz lokalnych (71 proc.). Na kolejnym miejscu z zaufaniem na poziomie 61 proc. znaleźli się urzędnicy i administracja publiczna a tuż za nimi Rzecznik Praw Obywatelskich (59 proc.). Ponad połowa respondentów ufa Unii Europejskiej. Ostatnie miejsca z najniższym społecznym zaufaniem zajęły: partie polityczne (25 proc.) i Trybunał Konstytucyjny (21 proc.).

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski