Biuletyn Informacji Publicznej RPO

CBOS: Rośnie ocena działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Polacy oceniają działalność Rzecznika Praw Obywatelskich zauważalnie lepiej niż pół roku temu - wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Zmniejszyło się też grono nastawionych krytycznie.

W badaniu oceny działalności instytucji publicznych przeprowadzonym w marcu działalność RPO pozytywnie ocenia ponad dwie piąte badanych (43 proc.). To wzrost o 5 proc. w porównaniu do września 2023 r. i najwyższa ocena pracy Rzecznika od września 2020 r.

Jednocześnie negatywnie na temat działalności RPO wypowiedziało się 15 proc. respondentów, co jest spadkiem o 3 proc. w stosunku do września ubiegłego roku. 42 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Z badania wynika, że o pracy RPO częściej niż przeciętnie pozytywnie mówią zwolennicy rządzących ugrupowań. Są to ponadto mieszkańcy największych miast, mający wyższe wykształcenie, a także m.in. pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy usług, uczniowie i studenci. Niezadowolenie z pracy RPO jest relatywnie częste wśród potencjalnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, mających prawicowe poglądy.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (407) przeprowadzono w dniach od 7 do 17 marca 2024 roku na próbie liczącej 1089 osób. Respondenci sami wybierali jedną z metod badania – wywiad bezpośredni (CAPI), wywiad telefoniczny (CATI) lub samodzielnie wypełniali ankietę internetową (CAWI). Raport z badania został opublikowany 4 kwietnia 2023 r.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski