Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zaszczepieni i niezaszczepieni na COVID-19 a restrykcje pandemiczne. Pytanie na infolinię RPO

Data:
Tagi: Szczepienia

W jaki sposób sytuacja prawna osób zaszczepionych różni się od sytuacji osób niezaszczepionych w kontekście epidemicznych restrykcji?

Definicję „osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19” zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 14 rozp.RM, pod tym pojęciem należy rozumieć osobę, której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.

Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia jest wystawiane po przyjęciu obu dawek szczepionki (w przypadku preparatów dwudawkowych). Zaświadczenie o szczepieniu dostępne jest na Internetowym Koncie Pacjenta, istnieje ponadto możliwość otrzymania wydruku zaświadczenia w punkcie szczepień.

Ze statusem osoby zaszczepionej wiąże się szereg korzyści, polegających przede wszystkim na wyłączeniu od niektórych ograniczeń związanych z epidemią. Jedynie przykładowo można podać następujące sytuacje:

  • osoby zaszczepione nie podlegają obowiązkowi kwarantanny – dotyczy to również kwarantanny nakładanej przy przekraczaniu granicy RP oraz odbywanej wspólnie z domownikiem chorym na COVID-19 (§ 4 ust. 7 i § 8 rozp.RM),
  • osób zaszczepionych nie wlicza się do limitów osób, które mogą uczestniczyć w spotkaniach, imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych (§ 9 ust. 19b i 31d rozp.RM).

Dodatkowo status osoby zaszczepionej umożliwia korzystanie z szeregu świadczeń zdrowotnych bez konieczności posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19. Dotyczy to w szczególności leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, przyjęć do zakładów opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego a także do hospicjów, na oddział medycyny paliatywnej lub do domu pomocy społecznej (§ 13-18 rozp.RM);

Szczepienie zwalnia z obowiązku wykonania testu także osoby wykonujące zawody medyczne, wjeżdżające na terytorium RP w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (§ 3 ust. 8 pkt 2 rozp.RM).

W zależności od przepisów obowiązujących w danym państwie, status osoby zaszczepionej może również znacząco ułatwiać wjazd, pobyt i swobodę przemieszczania oraz dostępu do usług na terenie państw obcych.

Stan prawny na dzień 27 maja 2021r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski