Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępczyni RPO na międzynarodowej konferencji w Uzbekistanie

Data:

W dniach 21-22 listopada 2017 r. w Taszkencie i Samarkandzie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Porównawcze wskaźniki pomiaru postępów w obszarze praw człowieka; międzynarodowa praktyka i doświadczenie Uzbekistanu”.

Debata koncentrowała się na nowym podejściu do problemu przestrzegania praw człowieka, które ma mieć charakter ilościowy i polegać na wprowadzeniu pomiaru statystycznego nie tylko do celów oceny stanu przestrzegania praw człowieka, ale również do prowadzenia badań o charakterze porównawczym.

W czasie konferencji rozważano kwestie związane z aktualnym stanem legislacji i stosowania międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w Uzbekistanie. Podkreślano istotę działań w tym zakresie w związku z poważnymi reformami wprowadzanymi przez nowego Prezydenta kraju.

Debata dotycząca oceny efektywności krajowych instytucji praw człowieka skupiała się na wymianie dobrych praktyk oraz prezentacji funkcjonowania tych instytucji na Litwie, w Tadżykistanie oraz w Polsce. W tej części debaty wystąpili: zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machinska, ombudsman Litwy Raimondas Sukus, ombudsman Kazachstanu Askar Shakirov oraz ombudsman Tadżykistanu Zarif Alizoda. Wiele uwagi poświęcono problematyce równości praw kobiet i mężczyzn oraz porównawczym wskaźnikom pomiaru sądowej ochrony praw człowieka, jak również efektywności edukacji w dziedzinie praw człowieka i problematyce sytuacji młodzieży.

W konferencji wzięli udział ombudsmani z Kazachstanu, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Kirgizji, Litwy i Rosji. ODiHR reprezentowany był przez Omera Fishera, dyrektora departamentu Praw Człowieka oraz Tinę Kukkamaa-Bah, szefową Oddziału ds. Demokracji oraz Gender.

Wśród uczestników byli również: Dalia Leinart, przewodnicząca Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, Ryszard Komenda, Regionalny Przedstawiciel Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, Nicolas Fasel, doradca Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Isabelle Tschan z UNDP, Bardach Dendev, Szef Biura UNESCO w Uzbekistanie.

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji przedstawicieli krajowych instytucji praw człowieka ze Słowacji, Chińskiej Republiki Ludowej oraz Uzbekistanu. Wśród gości konferencji znaleźli się także przedstawiciele Rządu Uzbekistanu, Parlamentu, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Edukacji.

Na zakończenie konferencji jej główny organizator Prof. Akmal Saidov, dyrektor Krajowego Centrum Praw Człowieka Uzbekistanu zaprosił uczestników konferencji do kolejnej debaty, która zostanie zorganizowana w 2018 roku.

Konferencja została zorganizowana przez Krajowe Centrum Praw Człowieka Republiki Uzbekistanu oraz OBWE we współpracy z ODIHR, a także Fundacją im. Friedricha Eberta i UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju).

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-11-24 12:44:29
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk