Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępca RPO w Poznaniu o molestowaniu i przemocy

Data:

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich płk Krzysztof Olkowicz wziął udział w międzynarodowej konferencji „Stop nadużyciom seksualnym”, która odbyła się w Poznaniu. Było to pierwsze tego typu spotkanie poświęcone ochronie i prawom osób molestowanych przez duchownych.

W swoim wystąpieniu płk Olkowicz podkreślił, że obowiązkiem państwa jest pomoc ofierze, zapewnienie jej wsparcia, a także pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. Wskazywał na to, że często lekceważenie tego problemu poprzez milczenie czy wyśmiewanie powoduje wtórną wiktymizację pokrzywdzonych. A państwo nie może być „zewnętrznym obserwatorem”, zwłaszcza w sytuacjach, gdy dochodzi do naruszeń praw dzieci.

Konferencja została zorganizowana przez międzynarodową organizację pozarządową SNAP Network oraz Fundację "Nie lękajcie się", specjalizujące się w udzielaniu wsparcia osobom wykorzystywanym seksualnie przez duchownych.

Podczas pobytu w Poznaniu płk Krzysztof Olkowicz odwiedził również Georga Mamlooka – Syryjczyka, który na początku listopada br. został ofiarą napaści na tle rasistowskim. Zastępca RPO wyraził ubolewanie z tego powodu i poinformował, że Rzecznik Praw Obywatelskich będzie ze szczególną uwagą przyglądał się tej sprawie. Zadeklarował także kontynuację wszechstronnych działań RPO na rzecz zwalczania rasizmu, ksenofobii, nienawiści i związanym z nimi aktami agresji.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP