Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępca RPO na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

Data:

W dniach 11-12 maja w Kołobrzegu odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Wziął w nim udział zastępca rzecznika praw obywatelskich Krzysztof Olkowicz.

Delegaci dyskutowali m.in. o roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli, zadaniach powiatów w systemie oświaty, kwestiach związanych z zapewnieniem opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, czy realizacji zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności.

Zastępca RPO podkreślał ogromną rolę samorządów. Podziękował przedstawicielom powiatów za ich aktywność w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. Zwrócił uwagę, że jest wiele przykładów, tego jak kreatywni mogą być starostowie w działalności na rzecz obywateli.

Krzysztof Olkowicz wskazywał, że to m.in. od zaangażowania powiatów zależy czy zostaną utworzone działające lokalnie centra zdrowia psychicznego. W dużej mierze to od samorządów zależy, jak zostanie zrealizowany Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zastępca RPO podkreślił przy tym, że działania, które są podejmowane w samorządach, muszą mieć wsparcie w dobrych rozwiązaniach prawnych.

O sposobach wsparcia osób chorujących psychicznie w grudniu ubiegłego roku przedstawiciele Zarządu Związku Powiatów Polskich rozmawiali z dr. Adamem Bodnarem.

Związek Powiatów Polskich istnieje od 1999 r., skupia 308 powiatów i miast na prawach powiatu.

Stanowiska przyjęte na XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich dotyczące roli samorządu terytorialnego w funkcjonowaniu państwa, w tym roli powiatów w dostarczaniu usług publicznych oraz tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju wobec dokonujących się zmian legislacyjnych są dostępne pod adresem: http://zpp.pl/wydarzenia/xxii-zgromadzenie-ogolne-zpp

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-05-11 14:18:32
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk