Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik rozmawia z samorządowcami o problemach osób chorujących psychicznie

Data:
Tagi: wydarzenie

O sposobach wsparcia osób chorujących psychicznie w ich zdrowieniu rozmawiali uczestnicy posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Ministerstwie Cyfryzacji. W wydarzeniu wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Towarzyszyli mu eksperci: prof. Jacek Wciórka i dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka.

Spotkanie dotyczyło m.in. projektu rozporządzania w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który zakłada, utworzenie sieci powiatowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Centra mają świadczyć zintegrowaną opiekę, zapewniając ciągłość i kompleksowość świadczeń.

Zintegrowana opieka oznacza ofertę poradni zdrowia psychicznego, mobilny zespół świadczący pomoc osobom, które nie mogą dotrzeć do poradni, dzienny oddział psychiatryczny oraz opiekę całodobową.  Bardzo istotna jest integracja opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego zapewnianego w ramach pomocy społecznej (np.  hostele, środowiskowe domy samopomocy, zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych) oraz edukacji.

RPO już od kilku lat zajmuje się tą problematyką. Wielokrotnie podkreślał, że bardzo ważna jest zmiana modelu opieki psychiatrycznej poprzez odchodzenie od dużych wojewódzkich szpitali psychiatrycznych na rzecz opieki świadczonej na poziomie lokalnym – gdzie najlepiej widać potrzeby mieszkańców i bezpośrednio można ich wspierać.

Wieliczka, Radom, Zielona Góra – dobre przykłady ze spotkań regionalnych RPO

Kwestie dotyczące opieki nad osobami chorującymi psychicznie pojawiły się podczas spotkań regionalnym RPO w kilku województwach.  W województwie lubuskim rzecznik patronuje porozumieniu na rzecz tworzenia powiatowych centrów wsparcia psychicznego dla młodzieży. Porozumienie, którego liderem jest Marszałek Województwa łączy wiele instytucji i organizacji społecznych.

W Wieliczce, na bazie funkcjonującego środowiskowego domu samopomocy, przygotowano lokal pod Centrum Zdrowia Psychicznego. - Czekamy tylko na możliwość wystartowania z usługami – mówili nam przedstawiciele Fundacji „Leonardo”, wspierający w zdrowieniu osoby po kryzysach psychicznych.

W Radomiu Gospoda Jaskółeczka zatrudnia osoby z doświadczeniem choroby psychicznej. „Odkąd pracuję, nie choruję”, powiedziała jedna z zatrudnionych w gospodzie pań.

Jak wykorzystać potencjał lokalnej społeczności?

Prof. Jacek Wciórka podkreślił znaczenie działań lokalnych w systemie ochrony zdrowia psychicznego oraz przedstawił aktualny stan prac nad wdrożeniem narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, a dr Joanna Krzyżanowska- Zbucka mówiła o przygotowywanym na maj 2017 roku Ogólnopolskim Kongresie Zdrowia Psychicznego.

Obecni na spotkaniu starostowie przedstawiali dobre praktyki funkcjonujące w ich powiatach.

Zdaniem RPO należy czerpać z takich pozytywnych lokalnych przykładów, wymieniać się pomysłami i doświadczeniami. Niezwykle ważna jest także otwartość i wsparcie ze strony samorządów. Rzecznikowi zależy na tym, by wyłapywać takie inicjatywy lokalne, które można naśladować w innych miejscach kraju. Spotkania z przedstawicielami samorządów są idealną okazją by dyskutować o takich sprawach.

Rzecznik zaproponował przygotowanie wspólnej ze Związkiem Powiatów Polskich konferencji, prezentującej dobre praktyki lokalne wsparcia w zdrowieniu osób po kryzysach psychicznych.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk