Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępca RPO i pracownicy Zespołu do spraw Wykonywania Kar w Areszcie Śledczym w Łodzi

Data:

9 maja 2016 r. dwaj pracownicy Zespołu do spraw Wykonywania Kar wraz z Zastępcą RPOKrzysztofem Olkowiczem przeprowadzili na miejscu w Areszcie Śledczym w Łodzi badanie skarg, jakie wpłynęły do Biura RPO w tej jednostki penitencjarnej.

Zweryfikowali także problem stosowania zaleceń penitencjarno-ochronnych, które sprowadzają się do stosowania elementów reżimu przewidzianego dla więźniów niebezpiecznych, bez zakwalifikowania do kategorii osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk