Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Obraz
Zastępca Rzecznika Prawa Obywatelskich Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka

Stanisław Trociuk - urodzony dnia 3 grudnia 1964 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1989 r. Od 1995 r. do końca 2001 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od dnia 1 stycznia 2002 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i mieszkaniowego m. in. „Najem…

Obraz
Zdjęcie portretowe mężczyzny

Powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 1 kwietnia 2022 r.

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Valeri'ego Vacheva 

Valeri Vachev - prawnik, wykładowca akademicki, doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z oceną celującą (dyplom summa cum laude). W roku 2019 na podstawie rozprawy pt. "Przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych jako narzędzie sprawiedliwości transformacyjnej uzyskał stopień doktora nauk prawnych". 

Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze…

Obraz
Zdjęcie portretowe mężczyzny

Powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 1 stycznia 2023 r.

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Wojciecha Brzozowskiego

Doktor habilitowany nauk prawnych (2017), profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020), kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UW (od 2017). Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi wykłady z praw człowieka. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020–2023. 

Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie konstytucyjnym i wyznaniowym. Jest autorem ponad stu publikacji w renomowanych wydawnictwach…