Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich

Obraz
Zastępca Rzecznika Prawa Obywatelskich Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Stanisław Trociuk - urodzony dnia 3 grudnia 1964 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1989 r. Od 1995 r. do końca 2001 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od dnia 1 stycznia 2002 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i mieszkaniowego m. in. „Najem lokali mieszkalnych po nowelizacji" (1998), „Własność lokali" (1998), „Prawo mieszkaniowe" (1998), „Samorząd województwa" (1999), „Terenowe organy administracji rządowej" (…

Obraz
Zdjęcie portretowe

26 września 2017 r. została powołana na stanowisko Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dr Hanna Machińska – jest prawniczką i działaczką społeczną z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, m.in. „Aksjologia w UE a Europejska Konwencja Praw Człowieka”, „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej”, „Idea Europy” (red.), „Polska i Rada Europy”, „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

W 1973 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego. Od…

Obraz
Na zdjęciu p. Maciej Taborowski

Dr hab. Maciej Taborowski urodził się 16 grudnia 1978 r. w Łodzi. Włada językiem angielskim, niemieckim i holenderskim. Od 6 maja 2019 r. jest zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz adiunktem w Zakładzie Prawa Europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (obecnie na urlopie bezpłatnym), współpracuje również z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitował się w 2020 r.

Odbył staże i stypendia m.in. na Uniwersytecie w Ratyzbonie, na Uniwersytecie w Leuven, w Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, w Heidelbergu oraz w Max Planck Institut für ausländisches…