Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stanisław Trociuk


Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Zakres zadań Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka

Stanisław Trociuk - urodzony dnia 3 grudnia 1964 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1989 r. Od 1995 r. do końca 2001 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od dnia 1 stycznia 2002 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i mieszkaniowego m. in. „Najem lokali mieszkalnych po nowelizacji" (1998), „Własność lokali" (1998), „Prawo mieszkaniowe" (1998), „Samorząd województwa" (1999), „Terenowe organy administracji rządowej" (1999), „Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz" (2005).

 

fot. Kluczek
 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP