Koronawirus. Zasiłek dla pracowników podmiotów leczniczych - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data:

Pani pyta, jak traktować wymóg pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19” przy ubieganiu się o 100% wymiaru zasiłku przez pracowników podmiotów leczniczych. Czy konieczna jest praca na oddziale kowidowym, czy wystarczy sama styczność z wieloma niezdiagnozowanymi pacjentami lub praca na oddziale pulmonologicznym?

Przepisy, które mają zastosowanie w tej sprawie, odnoszą się ogólnie do pracowników podmiotów leczniczych, którzy w wyniku pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 (w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym) zakazili się lub zostali skierowani na kwarantannę, izolację w warunkach domowych.

29 listopada 2020 r. weszły w życie nowe regulacje prawne istotne w tej sprawie. Wprowadziły je dwie ustawy:

  • z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2112);
  • z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2113).

Należy zwrócić uwagę na art. 4g dodany do zmienianej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Został on  dodany przez art. 20 pkt 2 ustawy z  28 października 2020 r. Określa on, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Warto ponadto wskazać, że art. 4g zmienił ustawę z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - z dniem 5 września 2020 r. Daje to możliwość przeliczenia podstawy otrzymanego już świadczenia, co następuje na wniosek ubezpieczonego.

Stan prawny na 9 grudnia 2020 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji: 2020-12-10 10:26:25
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk