Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasiłek pielęgnacyjny – konsultacje społeczne [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]

Data:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło oczekiwany przez ok. 150 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych projekt zaskarżonej przez Rzecznik Praw Obywatelskich ustawy o  ustaleniu i wypłacie zasiłków pielęgnacyjnych, który ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2013.

Trybunał w wyroku wydanym 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13) orzekł, że pomoc została opiekunom zabrana bezprawnie. Jednak po to, aby mogli oni uzyskać świadczenia na nowo, Sejm musi uchwalić kolejną nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[projekt ustawy do konsultacji]

Autor informacji: Ewa Wrońska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk