Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami

Data:

Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 16. Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Data publikacji: 2015-09-21 15:39:06
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2021-05-26 12:27:50
Operator: AnetaKosz