Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami

Data:

Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 16. Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz