Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zarzuty dot. spalenia kukły symbolizującej Żyda podczas antyimigranckiej manifestacji we Wrocławiu

Data:

Prokuratura postawiła zarzut nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych osobie, która w listopadzie ub.r., podczas antyimigranckiej manifestacji we Wrocławiu, spaliła kukłę symbolizującą Żyda. Prokuratura nie wyklucza też postawienia zarzutów w tej sprawie innym uczestnikom listopadowej manifestacji.

Spalenie kukły przypominającej postać Żyda podczas antyimigranckiej manifestacji było przejawem skrajnej niechęci, a wręcz nienawiści wobec osób czy grup o różnym pochodzeniu narodowym, etnicznym lub rasowym oraz wyznawców różnych religii. Było też wyrazem utrwalonych w niektórych środowiskach postaw antysemickich.

Niezwłocznie po powzięciu informacji o samym zdarzeniu oraz o interwencji organów ścigania Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu z apelem o objęcie wszczętego postępowania przygotowawczego nadzorem w celu zapewnienia konsekwentnego i skutecznego ścigania i ukarania sprawcy lub sprawców tego czynu. Działania organów ścigania przyniosły rezultaty. Rzecznik nadal będzie jednak monitorował sprawę. 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk