Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zapobieganie przemocy wobec kobiet, w tym dyskryminacji wielokrotnej - konferencja RPO

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w dniu 20 listopada 2013 r. w godzinach 10:30 - 14:00 zapraszają na konferencję "Zapobieganie przemocy wobec kobiet, w tym dyskryminacji wielokrotnej. Polska w drodze do ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej".

Celem konferencji jest wskazanie istotnego braku w polskim systemie przeciwdziałania przemocy, jakim jest niepostrzeganie zjawiska przemocy jako problemu głównie dotykającego kobiety. Istnieje również potrzeba uwrażliwienia odpowiednich organów publicznych i społeczeństwa na kwestię przemocy wobec kobiet z grup szczególnie narażonych na przemoc, tj. kobiet starszych, kobiet  z niepełnosprawnościami oraz cudzoziemek. Brak aktualnych danych oraz badań w tym obszarze skłonił Rzecznika Praw Obywatelskich do podjęcia analizy tego szczegółowego zagadnienia.

Konferencja pozwoli na prezentację ustaleń i rekomendacji w tym obszarze, zawartych w raporcie z serii Zasada Równego Traktowania. Prawo i Praktyka – Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk