Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zamiast więzienia. Jak sądy wykorzystują inne możliwości zapobiegania przestępstwom - Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada na pytanie RPO

Data:

Od 1 lipca 2015 r. sądy orzekły wobec 185 skazanych środki zabezpieczające  a nie więzienie. Wobec 126 z nich wskazały pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Takie są dane resortu sprawiedliwości.

Przepisy pozwalające na orzekanie środków zabezpieczających w formie: systemu dozoru elektronicznego, terapii, terapii uzależnień bądź szpitala psychiatrycznego, obowiązują od  1 lipca 2015 r. Sąd może orzec taki środek zabezpieczający, gdy trzeba zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego, a inne środki prawne nie są wystarczające. Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym można orzec jedynie, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości.

Rzecznik Praw Obywatelskich chciał się zorientować, w jaki sposób te nowe przepisy są stosowane. To ważne zwłaszcza w kontekście spraw osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną, które trafiają do więzienia – część z nich, jak wynika z badań RPO, nigdy nie powinna się tam znaleźć, bo nie rozumie ani gdzie jest, ani za co. Stosowanie wobec nich środków zabezpieczających to jedno z możliwych rozwiązań

Z odpowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wynika, że polskie sądy rejonowe i okręgowe od 1 lipca 2015 r. zastosowały:

  1. elektroniczną kontroli miejsca pobytu - wobec 4 sprawców.
  2. terapię  - wobec 27 sprawców.
  3. terapię uzależnień - wobec 18 sprawców.
  4. pobyt w zakładzie psychiatrycznym - wobec 126 sprawców.
  5. Zakazy konkretnych działań (czyli np. wykonywania określonego zawodu zbliżania się do określonych osób, zakaz wstępu na imprezę masową, uczestnictwa w grach hazardowych; zakaz prowadzenia pojazdów i in. (określone są one w art. 39 pkt 2-3 kodeksu karnego),: – wobec 10 sprawców.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk