Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zalecenia Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji wobec Polski

Data:

Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w dniu 9 czerwca 2015 r. opublikowała raport wraz z zaleceniami dotyczący Polski - zalecenia ECRI dotycząc m.in. konieczności nowelizacji ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania w celu jsnego uregulowania kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących dyskryminacji pomiędzy podmiotami prywatnymi.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk