Biuletyn Informacji Publicznej RPO

MI: zakaz lotów do Hiszpanii od 2 do 15 września, ale nie dla czarterów

Data:
  • Od  2 do 15 września 2020 r. obowiązuje zakaz lotów m.in. do Hiszpanii, co wynika z pogarszającej się sytuację epidemicznej w tym kraju – odpowiedział RPO wiceminister infrastruktury Marcin Horała
  • Zakaz nie dotyczy czarterów. Celem tego przepisu jest uniknięcie możliwych komplikacji po stronie podróżnych i organizatorów turystyki

Rzecznik Praw Obywatelskich był zaniepokojony zakazem lotów do i z Hiszpanii, który miał obowiązywać od 26 sierpnia do 8 września. A w tym państwie jest wielu  polskich turystów. - Jak władze zamierzają im pomóc? – pytał  RPO.

Rzecznik w pełni popiera wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia polskich obywateli w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Niemniej zasadne wydaje się zastosowanie okresu przejściowego, który umożliwi Polakom powrót zaplanowanymi lotami. Należy pamiętać, że zarówno udający się na wypoczynek obywatele jak i prywatni przewoźnicy działali w zaufaniu do decyzji polskich władz.

Marcin Horała odpisał, że rozporządzenie Rady Ministrów z 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym obowiązywało od 26 sierpnia do 1 września 2020 r. Zawarty w nim wykaz państw, z których wykonywanie lotów jest objęte zakazami w ruchu lotniczym, stanowił co do zasady powtórzenie wykazu z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Tym samym w rozporządzeniu z 25 sierpnia 2020 r. nie zostało ujęte Królestwo Hiszpanii. Utrzymanie wykazu w takim kształcie uzasadniał dobiegający końca okres wakacyjny i związana z tym konieczność zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do Polski osobom przebywającym na urlopach.

Natomiast 31 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które będzie obowiązywało od 2 do 15 września 2020 r. Przewidziany w nim wykaz państw i terytoriów, z których wykonywanie lotów jest objęte zakazami, został sporządzony w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control) według stanu na 24 sierpnia 2020 r.  

Co do zasady uwzględnia on 14-dniową skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 60. Opierając się na danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób współczynnik zachorowań dla Królestwa Hiszpanii na 24 sierpnia 2020 r. wynosił 175,7; a na 30 sierpnia 2020 - 205,5.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w tym kraju nie było zatem przesłanek, które uzasadniałyby nieuwzględnienie Hiszpanii w wykazie rozporządzenia z 31 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z 31 sierpnia 2020 r. przewiduje wyłączenie stosowania zakazu do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

Wprowadzenie tego rozwiązania wynikało z faktu przebywania wielu obywateli polskich, biorących udział w imprezach turystycznych, na terytorium szeregu z państw objętych zakazem.  Celem tego przepisu jest uniknięcie możliwych komplikacji zarówno po stronie podróżnych, jak i organizatorów turystyki – zaznaczył wiceminister infrastruktury Marcin Horała

VII.531.124.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-09-03 11:20:15
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-09-03 11:26:32
Operator: Łukasz Starzewski