Biuletyn Informacji Publicznej RPO

#Lot do domu2? RPO do Kancelarii Premiera w sprawie Polaków w Hiszpanii

Data:
  • Rządowy zakaz lotów do i z Hiszpanii obowiązywać ma od 26 sierpnia do 8 września
  • W Hiszpanii jest teraz wielu Polaków
  • Jak władze zamierzają im pomóc?

RPO zwrócił się z tym pytaniem do szefa Kancelarii Premiera min. Michała Dworczyka.

Z doniesień medialnych wynika, że problem ten może dotyczyć dużej grupy Polaków przebywających obecnie w Hiszpanii, w tym również na terenach, w których liczba nowych zakażeń wirusem SARS-CoV- 2 nie jest duża. W sytuacji zakazu lotów obywatele ci będą narażeni na znaczne koszty i konieczność zorganizowania alternatywnego powrotu.

Rzecznik w pełni popiera wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia polskich obywateli w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Niemniej zasadne wydaje się zastosowanie okresu przejściowego, który umożliwi Polakom powrót zaplanowanymi lotami. Należy pamiętać, że zarówno udający się na wypoczynek obywatele jak i prywatni przewoźnicy działali w zaufaniu do decyzji polskich władz dotyczących znoszenia obostrzeń. Z informacji o projekcie rozporządzenia wynika, że zakaz nie będzie stosowany do samolotów latających na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów. Wydaje się, że taka zgoda mogłaby objąć już zaplanowane loty.

VII.531.124.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski