Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Publikacja poświęcona pamięci dr. Macieja Lisa pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego postanowiła uczcić pamięć dr. Macieja Lisa (Pełnomocnika RPO we Wrocławiu, który zmarł w kwietniu 2015 r.), wydając specjalny tom poświęcony Jego działalności naukowej i społecznej.

Opracowanie, które Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem, ma dotyczyć zagadnień m.in. z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego, problematyki dyskryminacji, kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej. Planowana data publikacj to pierwszy kwartał 2017 r. 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk