Z licealistami o prawach człowieka

Data:
Tagi: kalendarium

W siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich odbyły się 29 listopad. warsztaty dla uczniów 44 LO w Warszawie. Tematem były prawa człowieka i obywatela.

Licealiści dowiedzieli się, jakie są kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich i jak działa jego biuro.

Drugą część spotkania poświęcono rozdziałowi II Konstytucji dotyczącego wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Rozmawiano m.in. o godności człowieka i prawie do życia, o tym czym się różnią rola Państwa w zapewnieniu przestrzegania praw i wolności, oraz w jakich sytuacjach można je ograniczać.

 Następnie na podstawie autentycznych spraw uczniowie próbowali przewidzieć wyrok sądu. Omawiane historie były pretekstem do gorącej dyskusji i  debata merytorycznej o naszych prawach.

Zajęcia poprowadzili Joanna Troszczyńska-Reyman i Dariusz Supeł z zespołu Centrum Projektów Społecznych BRPO.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2018-11-29 15:16:19
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-14 11:08:56
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także