Złota Księga Dobrych Praktyk

Data:
Tagi: wydarzenie

 

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się uroczystość podsumowująca pierwszą edycję projektu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”, którego organizatorem jest Komisja ds. Osób Starszych działająca przy RPO. Podczas spotkania prof. Irena Lipowicz wręczyła dyplomy przedstawicielom 24 organizacji i instytucji wyróżnionym wpisem do Złotej Księgi.


Celem przedsięwzięcia jest wypromowanie szczególnie wartościowych inicjatyw na rzecz seniorów dotyczących m.in. wydłużania aktywności osób starszych, integracji międzypokoleniowej, tworzenia przyjaznej seniorom przestrzeni publicznej, wspierania usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób starszych wymagających opieki w ich mieszkaniach. Do Złotej Księgi zgłoszono ponad 100 projektów zrealizowanych m.in. przez organizacje społeczne, pracodawców, instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie zostały ocenione przez ekspertów Komisji ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich na podstawie kryteriów ogólnych (zastosowanych do oceny wszystkich zgłoszonych przedsięwzięć) oraz kryteriów szczegółowych.


Szczegółowe informacje o projekcie „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” dostępne na stronie zlotaksiega.rpo.gov.pl

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-04-15 15:59:49
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: M@riuszM@slowiecki