Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie ws. utrudniania przez banki korzystania z usług bankowych przez osoby starsze

Data:
,

Z informacji prasowych wynika, że banki utrudniają korzystanie z usług bankowych przez osoby starsze posługujące się dowodem osobistym wydanym na czas nieoznaczony. Rzecznik zwrócił się do Prezesa Banków Polskich o zajęcie stanowiska. Prezes Banków Polskich poinformował Rzecznika, że nieprawidłowości miały charakter incydentalny.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk