Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Generalne z dnia 30.11.2015 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewnienia nieletnim przebywającym w policyjnych izbach dziecka dostępu do adwokata

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk