Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Generalne z dnia 26.10.2015 r. do Dyrektora Generalnego SW w sprawie zasad ewakuacji z osób z niepełnosprawnością przebywających w jednostkach penitencjarnych

Data:
Tagi: KMPT WG KMPT

Dotychczasowe wizytacje przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w zakładach karnych i aresztach śledczych pozwalają na stwierdzenie, że w części wizytowanych jednostek penitencjarnych nie przyjęto żadnych zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnością lub opisano je w instrukcjach bezpieczeństwa w sposób bardzo ogólnikowy.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich organizacja ewakuacji osób z niepełnosprawnością powinna uwzględniać dotyczące ich wytyczne postępowania personelu na wypadek zagrożenia, w tym sposoby alarmowania osadzonych, a także wskazywać na dodatkowe obowiązki innych pracowników obiektu, w którym prowadzona jest ewakuacja. Podstawowe zasady ewakuacji powinny być spójne dla wszystkich zakładów karnych i aresztów śledczych, a następnie poszerzone przez wydziały ochrony poszczególnych jednostek penitencjarnych o kwestie związane ze specyfiką danej jednostki. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o ponowne rozważenie przedstawionej sprawy.

KPM.571.1.2015

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk