Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Generalne z dnia 24.09.2015 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kontroli osobistych osób zatrzymanych przebywających w pomieszczeniach Straży Granicznej

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk