Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie generalne z dnia 23.12.2014 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontroli osobistych w jednostkach penitencjarnych

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk