Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Generalne z dnia 10.07.2015 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kontroli osobistych zatrzymanych umieszczanych w PID i PdOZ

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk