Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów dotyczących prewencyjnych badań kierowców na zawartość alkoholu w organizmie

Data:

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje problem związany z nieadekwatnością i niespójnością przepisów dotyczących warunków i sposobu dokonywania badań prewencyjnych na zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem lub innej osoby.

Problem ten był poruszany przez Rzecznika w korespondencji z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Zdrowia oraz Komendantem Głównym Policji, ale żaden z resortów nie uznał się za właściwy w kwestii rozwiązania poruszonego przez Rzecznika problemu.

Rzecznik wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wskazanie resortu właściwego do podjęcia czynności zmierzających do dokonania zmian legislacyjnych i legitymizacji działań Policji w poruszonej sprawie.

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2016-07-28 15:36:54
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk