Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. stawek płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych

Data:
Tagi: prawo rolne ue

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie przyczyn, dla których stawka płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, określona w rozporządzeniu z 9 października 2015 r., jest o ponad połowę niższa od stawki szacowanej, podanej na etapie wypełniania wniosków przez rolników. Rolnicy, którzy składają wniosek o dopłaty, dokonują planów inwestycyjnych na podstawie szacunkowych stawek płatności bezpośrednich. Dlatego też zdaniem Rzecznika kwoty szacunkowe powinny jak najdokładniej odpowiadać kwotom ostatecznym.

Z instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016, zamieszczonej na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że szacowane stawki płatności bezpośrednich na rok 2016 zostaną opublikowane najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r. na stronach internetowych Agencji oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rzecznik nie kwestionuje faktu, że szacunkowe stawki płatności bezpośrednich nie są wiążące prawnie. Jednak organy państwa powinny określać te stawki z należytą starannością, tak aby nie wprowadzać w błąd rolników wypełniających wnioski.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk