Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Komendanta Głónego Policji ws. dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Data:
Tagi: WG KMPT

W kolejnym wystąpieniu Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich z uznaniem przyjął deklarację kontynowania przez Policję dostosowywania do potrzeb osób z niepełnosprawnością pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Jednocześnie zauważył, że nie wszystkie wskazane przez Policję pomieszczenia spełniają standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnością lub mających trudności z poruszaniem się. Odpowiednie rozwiązania powinny obejmować całą drogę od wejścia do komendy lub komisariatu, po pokoje dla osób zatrzymanych i sanitariaty. W szczególności należy odpowiednio dostosować i wyposażyć pomieszczenia z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także zapewnić bezpieczne poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji na temat rozwiązań przyjętych w kwestii umieszczania osób z niepełnosprawnościami w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

KMP.570.1.2014

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk