Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dostępności serwisów internetowych Ministerstwa

Data:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sprawie dostosowania treści publikowanych w serwisach internetowych Ministerstwa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk