Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok TK ws ustawy do podatku dochodowym

Data:

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu i od podatku składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski, w innych państwach Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny podzielił stanowisko RPO przedstawione w rozpatrzonym wniosku - 7 listopada 2007 r.

Wyrok TK w sprawie wniosku RPO o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu i od podatku składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski, w innych państwach UE – 7 listopada 2007 r.

Wniosek RPO do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu i od podatku składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski, w innych państwach UE – 5 czerwca 2006 r.

Abstrakt wniosku RPO do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu i od podatku składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski, w innych państwach UE – 25 października 2007 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk