Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Data:

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ograniczenia uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami. RPO wskazywał, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury, regulujące warunki techniczne znaków i sygnałów drogowych, nie powinno wprowadzać możliwości umieszczania pod znakami drogowymi (m.in. zakazu ruchu lub postoju) tabliczek z napisem "dotyczy także niepełnosprawnych". Trybunał poparł stanowisko RPO i uznał, że zaskarżone przepisy są niezgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz Konstytucją.

 

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP