Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydział do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy

Do zakresu działania Wydziału do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy należą zagadnienia:

  • stosunku służbowego żołnierzy i funkcjonariuszy, postępowań kwalifikacyjnych,  dyscyplinarnych, odszkodowawczych, zwalniania ze służby, warunków służby, uposażenia, relacji interpersonalnych, służby pełnionej poza granicami kraju, w tym praw weteranów;
  • realizacji przepisów o broni, amunicji i materiałach wybuchowych;
  • realizacji ustawy o ochronie osób i mienia;
  • zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;
  • pozostałych spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, nie należących do właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych Biura.

Wydział do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Wydział do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP