WSA uwzględnił skargę RPO dot. interpretacji indywidualnej

Data:

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na interpretację indywidualną dotyczącą zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej, pomimo zbycia darowanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięcioletniego okresu zamieszkiwania.

W ocenie RPO interpretacja została wydana z naruszeniem zasad zaufania do organów podatkowych oraz wnikliwego działania w sprawie. Uzasadnienie prawne nie było bowiem kompleksowe, a stanowisko organu ograniczone zostało do przytoczenia treści przepisów prawa, przez co nie stanowiło rzetelnej informacji dla wnioskodawcy o jego sytuacji podatkowej.
Sąd podzielił zdanie Rzecznika i uchylił zaskarżoną interpretację oraz orzekł, że nie podlega ona wykonaniu.

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2013-03-14 15:12:53
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:52:36
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP