Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wniosek RPO do TK w sprawie zasad udostępniania dokumentów zgromadzonych w IPN

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego zapisy ustawy o IPN, zgodnie z którymi osoby zamierzające prowadzić badania naukowe w oparciu o akta IPN i dziennikarze mają obowiązek przedstawienia odpowiednio rekomendacji pracownika naukowego bądź redakcji 

Wniosek RPO w sprawie zasad udostępniania dokumentów zgromadzonych w IPN – 31 stycznia 2008 r.

Abstrakt wniosku RPO w sprawie zasad udostępniania dokumentów zgromadzonych w IPN

Komunikat PAP: RPO zaskarżył wymóg przedstawienia rekomendacji przy dostępie do akt IPN – 31 stycznia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk