Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie

Data:

W dniach 30.07 – 01.08.2018. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie. Areszt przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych kobiet i mężczyzn, dla skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, młodocianych i recydywistek penitencjarnych w warunkach zakładu zamkniętego oraz odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i młodocianych w warunkach zakładu typu półotwartego. Ponadto mogą w nim przebywać chorzy na cukrzycę insulinozależną oraz kobiety poruszające się na wózku inwalidzkim. Kompleks budynków składa się między innymi z 6 oddziałów mieszkalnych, budynku administracji oraz części kwatermistrzowskiej. Pojemność jednostki to łącznie 632 miejsca, w dniu wizytacji przebywały w niej 604 osoby.

Warunki bytowe w celach należy określić jako przeciętne, w jednej z cel w czasie opadów deszczu, przeciekał sufit. Zastrzeżenia wizytujących wzbudziła temperatura panująca w celach i informacja uzyskana od osadzonych jakoby cele nie były wietrzone, nawet w sytuacji, gdy na zewnątrz panuje bardzo wysoka temperatura. Rozmowy z osadzonymi dostarczyły również informacji odnośnie nieświeżego, a czasem wręcz zepsutego, jedzenia.

Pewne zastrzeżenia KMPT budził sposób traktowania osadzonych przez pracowników Aresztu. Spostrzeżenia te znalazły także potwierdzenie podczas rozmów z osobami pozbawionymi wolności. Zdarza się, iż pracownicy odzywają się do osadzonych w sposób niewłaściwy, podnoszą głos, prowokują osadzonych oraz zwracają się do nich po nazwisku.

W opiniach osadzonych, dostęp do wszelkich lekarzy, jest bardzo utrudniony. Zastrzeżenia budzi również sam sposób badania lekarskiego (brak badania fizykalnego). Zespół KMPT otrzymał również informacje dotyczące bagatelizowania przez pracowników Aresztu zgłoszeń dotyczących chęci zbadania przez lekarza, a także braku możliwości wglądu do swojej dokumentacji medycznej, w związku z czym zdarza się tak, iż osadzeni nie znają swoich wyników badań.

Placówka nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na terenie Aresztu znajduje się jedna cela, która jest przystosowana dla takich osób, jednak samodzielny wyjazd z oddziału, w którym znajduje się cela, jest niemożliwy – prowadzą do niego schody. Ponadto stanowisko prysznicowe w łaźni ogólnej, które teoretycznie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w praktyce na dzień dzisiejszy nie nadaje się do korzystania z niego, gdyż wymaga pilnej naprawy – uchwyty są zardzewiałe i popsute i mogą wręcz stanowić zagrożenie dla osoby korzystającej z kąpieli.

Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę traktowania osób przebywających w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie, warunków ich pobytu i wzmocnienie ich ochrony przed torturami, zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk